โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด