โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ โครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้