โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด