โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร อิ่มบุญสุขใจ ห่างไกลโรคา เสริมดวงชะตาฯ