โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม โครงการ “Nurses Run For Health 2019 พยาบาลชวนวิ่ง”