โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคไต