โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมโครงการพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและบุคคลนิรนาม โรงพยาบาลสระบุรี