โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SARABURI SPIRIT OF SHA รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567