โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์