โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖