โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566