โรงพยาบาลสระบุรีจัดอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจต่อพรบ.

dsc_5413dsc_5476dsc_5448dsc_5487dsc_5416dsc_5425dsc_5407dsc_5405

นพ.ประพงษ์  วงศ์ระวีกุล  รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิด

“การอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจต่อพรบ.”

กล่าวรายงาน และวิทยากรโดย นพ.สมพงษ์ ชลคีรี หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และมาตรการความปลอดภัยทางถนน

นอกจากนี้ยังมีการสาธิต และฝึกทักษะการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

โดย บุคคลต้นแบบของโรงพยาบาลสระบุรี

ในการอบรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจต่อพรบ. จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ,  รุ่นที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2559

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิริพานิช