โรงพยาบาลสระบุรีซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนช่วงเทศกาลปีใหม่

dsc_0030dsc_0157dsc_0134dsc_0082dsc_0059dsc_0119

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธาน

เปิดการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ รองรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ในภาคเช้ามีการบรรยายเพื่อซ้อมความเข้าใจในแผนการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

วิทยากร  นพ.ประพงษ์  วงศ์ระวีกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

พญ.พัชรี  ด้วงทอง หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

คุณสุมาลี  จักรไพศาล พยาบาลหัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 ภาคบ่าย การฝึกปฏิบัติโดยสมมติเหตุการณ์ให้รถตู้โดยสารชนกัน

บริเวณหน้าวัดใหม่สามัคคีธรรม ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

 มีผู้บาดเจ็บจำนวน 30 ราย นำส่งโรงพยาบาลสระบุรี

ผลการซ้อมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.เกษตร-คุณหญิงวันทนา โรจนนิล