โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับ และนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรีมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม

วันที่อังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

คุณรังสิมา จันทรทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

ต้อนรับ และนำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำลัง และมอบสิ่งของ

แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561

ณ หอผู้ป่วยประกันสังคม ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี