โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562