โรงพยาบาลสระบุรีร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน” เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย