โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖