โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันประสูติ”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา