โรงพยาบาลสระบุรีร่วมแสดงความยินดี​กับคุณโสภาวรรณ สารขาว

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิชาการ