โรงพยาบาลสระบุรีร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสเปิดสาขาใหม่ “ซีเอ็ด สาขาบิ๊กซี สระบุรี” และรับมอบหนังสือ