โรงพยาบาลสระบุรีร่วมแสดงความยินดี​กับเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัล​