โรงพยาบาลสระบุรีเข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566