โรงพยาบาลสระบุรี ก้าวท้าใจ”Season 3″ ต้านภัยโควิด-19 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร