โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสารักษ์โรงพยาบาลสระบุรี”

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566