โรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันก่อตั้ง รพ.สระบุรี ครบรอบ 73 ปี