โรงพยาบาลสระบุรี ซ้อมแผนอัคคีภัย Table Top ประจำปี 2567