โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561