โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองสระบุรี

จัดโครงการอบรม “แก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียน”