โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วย สภากาแฟ