โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”