โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖”