โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสระบุรี