โรงพยาบาลสระบุรี เปิดโครงการ “Rharee Smile Project”