โรงพยาบาลสระบุรี

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช