โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบรุี เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลสระบุรี