การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฎิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ และตำแนห่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (22-09-60)

22-09-60

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

HR_14062560

Teachers could check them out with teaching curriculum related portal materials for weeks.

เผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุน ปี2560

On these trips we video taped all we saw, with special behind the scene https://writemypaper4me.org/ footage.