พิธีเปิด ” ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลสระบุรีปาร์คกิ้ง “

พิธีเปิด " ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลสระบุรีปาร์คกิ้ง "