SARABURI HOSPITAL

โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี-แก้ไขเพิ่มเติม -(17มิ.ย.64)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง