ตารางแพทย์ออกตรวจ

โรงพยาบาลสระบุรี

รับบริจาคโลหิต

รับบริจาคโลหิต อาคาร100ปี สธ.ชั้น3 ทุกวัน 08.30–16.30น.

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น.

เวชกรรมฟื้นฟู

เวชกรรมฟื้นฟู ตรวจโรค จันทร์-พฤหัส เวลา 08.30–12.00น
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG NCS)
จันทร์,อังคาร , พฤหัส , ศุกร์ เวลา 08.30 -12.00น.
สอบถามรายละเอียด โทร.0-36343-500 ต่อ 3161

คลินิกเคมีบำบัด

คลินิกเคมีบำบัด ที่ตึกสราญรมย์ ชั้น 1

วันจันทร์ ,พุธ พ.พินพุมาศ เวลา 08.30–12.00น.

วันอังคาร ,พฤหัส : พ.วรลักขณ์ วิชพัฒน์ เวลา 08.30–12.00 น.

วันศุกร์ (เฉพาะคนไข้นัด) เวลา 08.30–12.00 น.

ห้องตรวจนอกเวลาราชการ

วันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เปิดช่วงเย็น 16.30 – 20.30 น.

ห้องตรวจอายุรกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1)

 • ตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น.
 • ตรวจโรคเบาหวาน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น.
 • ห้องตรวจโรคทั่วไป (GP) ชั้น 3 ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน คลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ที่มีใบนัด)
เวลา 10.30-12.00 น. เวลา 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรคหัวใจ : พ.ประจักษ์/พ.สุรชัย/พ.พิธา/พ.ปวิช / พ.ไรวินทร์ /พ.ศศิกาญจน์/พ.คมกริช
อังคาร
 • โรคไต :  พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ /พ.อุดมศักดิ์  / พ.สุธาสินี
 • โรคไทรอยด์-ต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรคข้อ : พ.นิตยาวดี
 • โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ…PCU
พุธ
 • อายุรกรรมประสาท : พ.เบญจมาภรณ์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรคข้อ : พ.นิตยาวดี / พ.นีรชา
 • โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ PCU
พฤหัสบดี
 • โรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา / พ.ศิวพร
 • โรคข้อ : พ.นีรชา
 
ศุกร์
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์
 • โรควัณโรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา (ที่ PCU)
 • คลีนิคกัญชาทางการแพทย์

ห้องตรวจอายุรกรรม (อาคาร 100 ปี ชั้น 2)

วัน เวลา 08.30-12.00 น. เวลา 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • โรคหอบหืด : พ.ศิริญญา /พ.ศิวพร
 • ต่อมไรท่อ : นนทัช
 • อายุรกรรมประสาท : พ.ชัยวัฒน์
 • โรคทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒ /พ.ณัฐฌิชา
อังคาร
 • คลินิกโรคเลือด : พ.นฤมล / พ.อนันต์(พรหม) /พ.ปองรัตน์ /พ.สุธาสินี
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐนิชา
 • อายุรกรรมประสาท : พ.สราวุธ
 • โรคทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒ
 • คลีนิคโภชนศาสตร์ : พ.ฟ้าประไพ
พุธ
 • โรคผิวหนัง : พ.ณัฐนิชา
 • คลินิกโภชนศาสตร์ : พ.ฟ้าประไพ
 • ต่อมไร้ท่อ : พ.จริญญา / นนทัช
 • พ.ณัฐนิชา / พ.ศรัณญ์พร
พฤหัสบดี
 • คลินิกโรคเลือด : พ.นฤมล /พ.อนันต์ (พรหม) /พ.ปองรัตน์ / พ.สุธาสินี
 
ศุกร์
 • ต่อมไร้ท่อ : พ.จริญญา
 • โรคไต : พ.พัทธนันท์
 • โรคทางเดินอาหาร : พ.พิพัฒ
 

ห้องตรวจเคมีบำบัด (อาคารสราญรมณ์ ชั้น 1)

ห้องตรวจเคมีบำบัด (อาคารสราญรมณ์ ชั้น 1) เวลา 09.00 -1200 น.

 • วันจันทร์ / วันพุธ : พ.พินพุมาศ
 • วันอังคาร / วันพฤหัสบดี : พ.วรลักษณ์
 • วันศุกร์ : พ.พินทุมาศ/ พ.วรลักษณ์

ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1)

วัน เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.
สูติ-นรีเวชทั่วไป คลีนิคพิเศษ
จันทร์
 • พ.กัญญารัตน์ / พ.นิติพร
 • คลีนิควัยงาม 08.30 น./หลังคลอด วางแผนครอบครัว
อังคาร
 • มะเร็ง : พ.ณัฐวัฒน์
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย มะเร็ง (พ.ณัฐวัฒน์)
พุธ
 • พ.ฤชา : หลังคลอด

 

พฤหัสบดี
 • มะเร็ง : พ.ปริฉัตร
 • ตรวจปากมดลูกด้วยกล้องส่องขยาย (พ.ปริฉัตร)
ศุกร์
 • พ.วนิชชา
 • พ.ณัฐวัฒน์
 • คลีนิคตรวจปากมดลูกด้วย กล้องส่องขยาย

ห้องรับฝากครรภ์ (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1)

วัน ฝากครรภ์
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ฤชา
 • โรงเรียนพ่อแม่ 2
 • ธาลัสซีเมีย
อังคาร
 • พ.วนิชชา
 • คลีนิคดาวน์ซินโดรม
พุธ
 • พ.ปาริฉัตร
 • คลีนิคตั้งครรภ์วัยรุ่น (พุธที่ 4 ของเดือน)
พฤหัสบดี
 • พ.กัญญารัตน์ /พ.นิติพร
 • โรงเรียนพ่อแม่ 1 (11.00-15.00 น.)
 • คลีนิคฝากครรภ์ความเสี่ยงสูง
ศุกร์
 • พ.ณัฐวัฒน์
 • โรงเรียนพ่อแม่ 3

ห้องตรวจศัลยกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2)

วัน ศัลย์ฯทั่วไป
08.30-12.00 น.
คลินิกพิเศษ
08.30 -12.00 น.
ศัลย์ฯทั่วไป
15.00-16.00 น.
คลินิกพิเศษ
13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.วรวิทย์
 • พ.รัฐวุฒิพงษ์
 • ผู้ป่วยนัด : พ.ภูริบันน์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.วีรกานต์
 • พ.อารักษ์
 • พ.วรวิทย์ หรือ
 • พ.พ.ณัฐวุฒิพงษ์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.วีรกานต์
อังคาร
 • พ.สุรกิจ
 • พ.ไพบูลย์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุรเชาวน์
 • ศัลยกรรมประสาท : พ.ปฐมฤกษ์
 • พ.สุรกิจหรือ พ.ไพบูลย์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สหทัศ
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.ธัชชัย
พุธ
 • พ.อุไรรัตน์ สัปดาห์ 1,3,5
 • พ.อารักษ์ สัปดาห์ 2,4
 • ศัลยกรรมเด็ก  :  พ.โสรัตยา
 • ศัลยกรรมทั่วไป : พ.ประสงค์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สหทัศ
 • ศัลยกรรมทรวงอก : พ.พรปวีณ์
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ : พ.สมยศ
 • พ.อุไรรัตน์ สัปดาห์ 1,3,5
 • พ.อารักษ์ สัปดาห์ 2,4
 • ศัลยกรรมประสาท พ.กฤตพล
พฤหัสบดี
 • พ.วรัญญู
 • พ.ชลธร
 • พ.สมพงษ์
 • ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุเทพ
 • พ.วรัญญู (ผู้ป่วยนัด)
 •  พ.ชลธร หรือ
 • พ.สมพงษ์
 • ทางเดินปัสสาวะ : พ.พิทยา
ศุกร์
 • พ. บัณฑิต
 • พ. ภูริบันน์
 •  ผู้ป่วยนัด : พ.วรัญญู
 •  พ. บัณฑิต หรือ พ.ภูริบันน์
 

** หมายเหตุ พ.จีราวดี ลาศึกษาต่อ มี พ.Intern ออกตรวจแทน มี Staff

                      พ.วรวิทย์ ลาศึกษาต่อ มี พ.Intern ออกตรวจแทน มี Staff

ห้องตรวจเด็ก (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2)

ตรวจโรคเด็กทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-16.00 น
วัน คลินิกพิเศษ  (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 10.00-12.00น.
จันทร์
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด :  พ.อัจฉรา/พ.กนกวลี
 • โรคมะเร็ง และโรคเลือด : พ.อัจจิมา
อังคาร
 • โรคระบบประสาท : พ.วิศาลศักดิ์ /พ.รติกร
 • พิการและพัฒนาการช้า : พ.กล่องทิพย์
 • เด็กน้ำหนักผิดปกติ  13.00 น. : พ.พรมนัส
 • กุมารเวชกรรม New Born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี (10.00 น.)
พุธ
 • โรคเลือด : พ.อัจจิมา   -โรค BPD : พ.พรมนัส
 • ภูมิแพ้ : พ.ไพลิน /พ.กานต์สินี
พฤหัสบดี
 • โรคไต : พ.รติกร
 • โรคต่อมไร้ท่อ : พ.วรลักษณ์
 • โรคติดเชื้อ : พ.วรลักษณ์
 • กุมารเวชกรรม-ส่งเสริมสุขภาพ ( 12.00–16.00 น.)
 • กุมารเวชกรรม New Born ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.รุ่งระวี (10.00 น.)
ศุกร์
 • โรคหัวใจ  : พ.อัจฉรา
 • โรคหอบ 10.00 น. พ.ไพลิน /พ.กานต์สินี

คลีนิคประกันสังคม (อาคาร 100ปี สธ. ชั้น2)

  คลินิกประกันสังคม  (อาคาร 100ปี สธ. ชั้น2)

– ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.00-15.00 น.

– ตรวจสุขภาพร่างกาย ทุกวันราชการเวลา 08.00-12.00 น.

ห้องตรวจจิตเวช (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2)

 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป / ผู้ติดสารเสพติด ทุกวันราชการ  เวลา 8.30-12.00 .
 • ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 16.30 .
วัน เวลา 08.30 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.30 น. (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
จันทร์
 • ผู้ใหญ่ : พ.สิทธินันท์/ พ.วรสิริ
 • เด็ก/วัยรุ่น :  พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
อังคาร
 • ผู้ใหญ่ : พ.กฤษณะ /พ.สิทธินันท์
 • เด็ก/วัยรุ่น : พ.ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
 • พฤติกรรมบำบัดออทิสติก
พุธ
 • ผู้ใหญ่ : พ.กฤษณะ/ พ.วรสิริ
 • เด็ก/วัยรุ่น : พ.สิริประภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้
พฤหัสบดี
 • ผู้ใหญ่ : พ.สิทธินันท์/ พ.วรสิริ
 • เด็ก/วัยรุ่น :  พ.สิริประภา/ พ.ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสุรา
ศุกร์
 • ผู้ใหญ่ : พ.กฤษณะ
 • เด็ก/วัยรุ่น : ชนม์นิภา
 • กลุ่มบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 • กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้

ห้องตรวจทันตกรรม

จันทร์ ศุกร์  :  เวลา 08.30-12.00 น. บริการตรวจฟัน ถอนฟัน 

:  เวลา 13.00-16.00 น. บริการถอนฟัน และงานเฉพาะทาง

ห้องตรวจตา (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3)

ตรวจโรคตาทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วัน ตรวจโรคตาทั่วไป เวลา 8.30-12.00 น. ตรวจโรคตาทั่วไป / คลินิกพิเศษ เวลา 13.00-16.00 น.
จันทร์
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
 • รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
อังคาร
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
 • พ.รัชฎาภรณ์ ตันติมาลา
พุธ
 • พ.สืบสาย จาละ
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล 
 • พ.ศนิอร อิทธิเวชช์
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล (คลินิกกล้ามเนื้อตา)
พฤหัสบดี
 • พ.กัมพล ยิ้มรัตนานุวัตร์
 • พ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.นิรันดร์ วัชรปรีชานนท์
 • พ.กัมพล (คลินิกจอประสาทตา)
ศุกร์
 • พ.ดวงพร ชัยฤทธินุกูล
 • พ.สืบสาย จาละ
 • พ.กัมพล
 • พ.กัมพล

ห้องตรวจ หู คอ จมูก และฝึกพูด (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3)

ตรวจโรคทุกวันราชการเวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย ตรวจเฉพาะกรณีฉุกเฉินและนัด

วัน เวลา 8.30 – 16.00 น. เวลา 08.30 – 11.30 น.
จันทร์
 • พ.ธีรนุช
 
อังคาร
 • พ.ธีรนุช /พ.จตุรพร /พ.วรรณวิไล
 
พุธ
 • พ.ธีรนุช
 • พ.ฐาปนี
พฤหัสบดี
 • พ.ธีรนุช
 • พ.วรรณวิไล
ศุกร์
 • พ.ธีรนุช /พ.วรรณวิไล/
 • พ.ฐาปนี
 

ห้องตรวจกระดูก ข้อ และเฝือก

ตรวจโรคทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์ ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

วัน คลินิกพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด) เวลา 08.30-16.30 น.
จันทร์
 • พ.ฉัตรชัย สุธีราภรณ์ / พ.กิตติวัฒน์ วิงประวัติ / พ.ธำรงค์ศักดิ์ คงมั่น
อังคาร
 • พ. กิตติมศักดิ์ อิทธิเวชช์ / พ.ปิยชนก จินดาหลวง
พุธ
 • พ.วิกรม สู่พานิช / พ.ทวี แสงพิสิทธิ์ / พ.อาทิตย์ บุญญลา
พฤหัสบดี
 • พ.ประจวบ มีแลบ / พ.สรเดช รัตนเรืองวิมาน / พ.วุฒิพล สุธีราภรณ์
ศุกร์
 • แพทย์เวร

โรงพยาบาลสาขา รพ.สระบุรี (ให้บริการทุกวันราชการ)

วัน
รพ.สาขาเทศบาลเมืองสระบุรี
รพ.สาขาการเคหะ (08.30 – 12.00 น.)
(08.30 – 12.00 น.) 13.00-15.00 น.
จันทร์
 • พ.ณัฐวร / พ.สมประสงค์ / แพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ชานนท์ / พ.วิชญ์พล
อังคาร
 • พ.ชานนท์ / พ.พีรภาส / แพทย์เวร

 

 • พ.ภาวศุทธิ์ / พ.ณัฐวร
พุธ
 • พ.สุรชัย / พ.ณัฐวร พุธที่ 2,4
 • พ.ศุภิสรา พุธที่ 1,3,5 / แพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ศรัณย์ / พ.วิชญ์พล พุธที่ 4
 • พ.พีรภาส พุธที่ 2
 • พ.สมประสงค์ พุธที่ 1
พฤหัสบดี
 • พ.ศรัณย์ /พ.วิชญ์พล และแพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.ผจงนิติ /ศุภิสรา
ศุกร์
 • พ.ภาวศุทธิ์ / พ.พีรภาส และแพทย์เวร
 • แพทย์เวร
 • พ.สุรชัย ศุกร์ที่ 4,5 / พ.รวีวรรณ

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลสระบุรี (https://www.sbh.go.th)

โรงพยาบาลสระบุรี 0-3634-3500
โรงพยาบาลสาขาเทศบาลเมืองสระบุรี 0-3634-3500 ต่อ 7777
โรงพยาบาลสาขาการเคหะ 0-9226-0303-0 , 0-9226-0311-3
โรงพยาบาลสาขาเชิงเขา 0-3622-3511
โรงพยาบาลสาขาเขาคูบา 0-3621-2334 , 0-8950-5723-2
ศูนย์รถพยาบาลกู้ชีพ 1669 , 0-3634-3585
โทรสาร 0-3634-3580
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 0-363-43500 ต่อ 1125
ปรึกษาปัญหาด้านบริการ 0-3634-3555