การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (30พ.ค.62)