การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องลงระบบ

Covid-19 Update 😷