กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องครบรอบ ๖๙ ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลสระบุรี วันที่๑๔ มกราคม ๒๕๖๓