ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และนายช่างเทคนิค (รายวัน) (27ก.ค.66)