ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สระบุรี นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Brand Logo รพ.สระบุรี ชิงเงินรางวัล