ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สมพงษ์ ชลคีรี รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ