ครบรอบ ๖๙ ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลสระบุรี วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓