จังหวัดสระบุรีจัดพิธีปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

dsc_2202dsc_2140dsc_2169dsc_2189 dsc_2208dsc_2292dsc_2260dsc_2259dsc_2241dsc_2240

นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

นำผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงชาติถวายความเคารพ

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นพ.สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี

 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59  ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี