ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เซนต์เมด จำกัด และคณะ