โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ปัญญาสตีล (2005) จำกัด (สำนักงานใหญ่)