บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (28ธ.ค.63)